PODOLOGIA

PODOLOGIA

Książki zawierają najważniejsze zagadnienia dotyczące teorii i praktyki podologicznej.

Przedstawione zostały patologie skory i paznokci stóp,

zilustrowane bogatą dokumentacja fotograficzną.